Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Rydyn ni’n gweithio’n galed i’ch helpu i deithio’n fwy diogel.

Mae’r Gwiriwr Capasiti hwn yn helpu ein teithwyr i weld pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael*, er mwyn iddyn nhw allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eu taith.

Mae hyn yn dangos sut mae ein gwasanaethau’n cael eu defnyddio fel rheol drwy gydol ffenestr o 30 munud o’r amser gadael rydych chi’n ei ddewis isod.

Oherwydd Covid-19, mae’n bosibl i amserlenni’r trenau newid. Os nad yw’r trên rydych chi’n chwilio amdano yn y rhestr isod, defnyddiwch yr wybodaeth ar gyfer yr amser sydd agosaf ato.

Allwedd

  • Dylai bod llefydd ar gael
  • Llai o seddi ar gael ar gyfer pellhau cymdeithasol
  • Tren yn debygol o fod yn llawn
  • Ni does gwybodaeth ar gael ar y orsaf yma
  • Mae’r wybodaeth uchod ar gyfer gwasanaethau trên uniongyrchol Trafnidiaeth Cymru yn unig. Yn anffodus, ni allwn ddangos gwybodaeth am gapasiti teithwyr gweithredwyr trenau eraill.
  • Ni fydd gwybodaeth ar gael os caiff trenau eu disodli gan fysiau neu os amharir ar y gwasanaethau arferol.
  • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein trenau heblaw wedi’ch eithro. Mae canllawiau gwisgo gorchudd wyneb ar gael yma.
  • Gallai canllawiau’r Llywodraeth ar ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus newid. Cofiwch wneud eich gwaith cartref cyn teithio.

 

*Pa mor gywir yw ein gwiriwr capasiti?

Rydym wedi cyfrifo ein gwybodaeth am gapasiti ar sail cyfrif cwsmeriaid dyddiol ein goruchwylwyr o’r diwrnod gwaith blaenorol. Rydym hefyd wedi edrych ar y data hanesyddol o wythnosau blaenorol i’n helpu i lunio barn am gapasiti ein gwasanaeth o wythnos i wythnos.

Mae hyn yn dangos faint o deithwyr sy’n teithio ar bob un o’n gwasanaethau. Dim ond arweiniad yw’r data hwn ac ni ddylid ei ystyried yn adlewyrchiad amser real o gapasiti ein gwasanaethau. Efallai na fydd rhai gwasanaethau trên yn cael eu cynnwys wrth gasglu’r wybodaeth hon.

Er mwyn gwella gwasanaethau i gwsmeriaid, caiff amseroedd ein trenau eu hadolygu’n gyson. Mae hyn yn golygu bod rhai o amseroedd y trenau sy’n cael eu dangos yn y gwiriwr capasiti hwn (gan ddefnyddio gwybodaeth hanesyddol) yn gallu bod yn wahanol o bryd i’w gilydd i’r rheini sy’n cael eu dangos mewn systemau cynllunio teithiau a phrynu tocynnau mwy diweddar.

 

Nawr rydych chi’n gwybod pa drên i’w ddal

Archebu eich tocynnau

Ffyrdd digyswllt eraill o archebu