Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Os ydych chi wedi colli eitem ar un o’n trenau neu mewn gorsaf, llenwch y ffurflen isod ac fe wnawn ni eich helpu i’w chael yn ôl.  

⚠️Diweddariad Eiddo Coll

 

Oherwydd #COVID19UK byddwn yn lleihau oriau agor ein Swyddfa Eiddo Coll i Ddydd Mawrth a Ddydd Gwener yn unig.  
Dyma fydd y drefn hyd nes y cyhoeddir yn wahanol

Os byddwn yn dod o hyd i’ch eitem, gallwch chi drefnu cludwr preifat neu dalu iddi gael ei phostio. Does dim modd i ni ddefnyddio trên i ddychwelyd eiddo coll. Gallwch ddim casglu eitem oddi wrth Swyddfa Eiddo Coll Casnewydd.

Os ydych chi’n credu bod eich eitem wedi cael ei dwyn, dylech gysylltu â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Dyma gyfeiriad ein swyddfa eiddo coll yng Nghasnewydd:

Swyddfa Eiddo Coll Casnewydd
Gorsaf Drenau Casnewydd 
Queensway
Casnewydd
P20 4AX 

Rhif ffôn: 03333 211 202 (codir cyfraddau lleol o ffôn BT)

Oriau agor: Ddydd Mawrth a Ddydd Gwener - 10am tan 4pm

Ffioedd Eiddo Coll

Rydyn ni’n codi ffi weinyddol fach o £2 yr eitem. Gallwch dalu dros y ffôn neu yn yr orsaf.

Chwilio am

Indicates required field
lp form

Manylion yr orsaf

Lleoliad y collwyd yr eitem yn yr orsaf

Manylion y daith

Rhowch fanylion yr orsaf, yr arhosfan neu’r lleoliadau roeddech chi’n teithio rhyngddynt, yr amser a'r rheilffordd neu'r llwybr penodol

manylion eiddo

Rhowch fanylion penodol fel cynnwys, brand, maint, rhif cyfres neu fodel, neu unrhyw wybodaeth arall a allai ein helpu ni i adnabod eich eiddo. 

Eich manylion

Eich enw
Cyfeiriad 1
Drwy anfon y ffurflen hon, rwyf yn derbyn y bydd y manylion rwyf yn eu cyflwyno yn cael eu defnyddio i gyfateb â’r eitemau ymhlith yr eiddo coll daethpwyd o hyd iddo sydd yn swyddfa Eiddo Coll Trafnidiaeth Cymru ar hyn o bryd. Os bydd eitem yn cyfateb, bydd Trafnidiaeth Cymru yn cysylltu â chi i gadarnhau ein bod wedi dod o hyd i’ch eitem.