Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Hawlio Iawndal
  Hawlio Iawndal
  Rydyn ni wastad yn ceisio sicrhau bod ein trenau'n rhedeg yn brydlon, ond mae oedi'n digwydd weithiau a phan fydd hynny’n digwydd, byddwn yn cynnig iawndal teg a phriodol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Digwyddiadau
  Digwyddiadau
  Mae yna lawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar ein rhwydwaith bob mis, o gemau'r Chwe Gwlad i wyliau bwyd, cerddorol a diwylliannol yng Nghymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ar y Trên
  Ar y Trên
  Popeth mae angen i chi ei wybod am deithio ar ein trenau Ydw i’n cael mynd â beic ar drên? Ydw i’n cael mynd â fy nghath neu unrhyw anifail bach arall ar drên? Ydw i’n cael mynd â fy nghi ar drên? Oes wi-fi ar eich trenau? Beth gewch chi ddod gyda chi ar y trên? Teithio tra rydych chi’n feichiog  
  Rhagor o wybodaeth
 • Cymorth i Deithwyr
  Cymorth i Deithwyr
  Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid; dyma rai Cwestiynau Cyffredin i helpu ein teithwyr.
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwybodaeth am Docynnau
  Gwybodaeth am Docynnau
  Angen newid eich tocyn? Angen gwybod sut mae cael y tocynnau rhataf? Dyma bopeth rydych chi angen ei wybod am docynnau
  Rhagor o wybodaeth
 • Newidiadau i Amserlenni
  Newidiadau i Amserlenni
  Eisiau gwybod rhagor ynghylch sut rydyn ni’n delio ag achosion o oedi, torri i lawr, newidiadau i wasanaethau, a phroblemau. Dyma rai cwestiynau cyffredin sy’n ymwneud â’n hamserlen
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni