Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod ein trenau yn rhedeg ar amser, ond mae oedi yn digwydd weithiau a pan mae hyn yn digwydd fe fyddwn yn cynnig iawndal teg a phriodol.

Os bydd un o’n trenau yn hwyr neu’n cael ei chanslo am unrhyw reswm, ac o ganlyniad i hynny eich bod yn cyrraedd yr orsaf lle’r oeddech chi’n bwriadu gorffen eich taith 15 munud neu'n fwy yn hwyrach na'r disgwyl, bydd ‘Ad-daliad am Oedi’ yn dod i rym.

Rhaid i bob cais am iawndal gael ei dderbyn gennym o fewn 28 diwrnod i gwblhau'ch taith. Cliciwch ar y botwm isod i lenwi ffurflen Ad-dalu Oedi.

Mi fydd rhaid i chi ddarparu:

  • Dyddiad y daith
  • Amser y trên a chafodd ei oedi
  • Tarddiad a chyrchfan eich taith
  • Llun neu sgan o’r tocynnau a brynwyd ar gyfer eich taith

 

Ffurlen ad-dalu oedi

 

 

Fel arall, ydych chi’n edrych am

{{ labels.title }}

{{ errors.ticket_type }}
{{ errors.delay_time }}
{{ errors.ticket_price }}
{{labels.result_copy}}: £ {{ repay_result }}