Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Y Cae Ras, Wrecsam
Dydd Mercher 20 Mawrth 2019 19:45

  • Cofiwch gymryd golwg ar eich taith cyn teithio.
  • Bydd trenau yn ardal Wrecsam yn brysurach na’r arfer.
  • Bydd system giwio ar waith ar ôl y digwyddiad yng ngorsaf Wrecsam Cyffredinol.
  • Bydd maes parcio gorsaf Wrecsam Cyffredinol ar gau drwy’r dydd er mwyn hwyluso’r system rheoli torfeydd. A fyddech cystal â gwneud trefniadau amgen.
  • Mae’n flin gennym ni am yr anghyfleustra.

Prynu Cyn Tiethio
Prynwch eich tocyn cyn mynd ar y trên

Gan y bydd gorsafoedd lleol yn brysur ar ddiwrnod gêm, prynwch eich tocynnau dwy-ffordd ymlaen llaw er mwyn arbed arian ac amser ar eich taith gartref.

Ap
Beth am roi cynnig ar brynu tocyn ar ein ap symudol

Gallwch hefyd brynu tocynnau ar ein ap symudol. Mae’n gyflym, yn syml ac yn ddiogel i’w ddefnyddio.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}