Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae taith Dosbarth Cyntaf yn gyfle i chi deithio’n gyfforddus ac yn fodd i chi gael hoe ac ymlacio.

P’un a ydych chi’n teithio ar gyfer busnes, ac angen defnyddio eich amser yn gynhyrchiol, neu ar gyfer pleser, ac eisiau treulio eich amser yn darllen, gwrando ar gerddoriaeth a gwylio’r byd a’r betws. Mae tocynnau Dosbarth Cyntaf yn ddewis perffaith.

Beth yw tocynnau trên Dosbarth Cyntaf?

Gallwch brynu tocynnau Dosbarth Cyntaf neu gallwch uwchraddio eich tocynnau arferol. Maen nhw’n aml yn ddrytach na mathau eraill o docynnau trên sydd ar gael yn y DU a gellir eu defnyddio ar ystod eang o wasanaethau ledled y DU.

  • Mae tocynnau Unrhyw Bryd Flexible First yn eich galluogi i deithio ar adeg sy’n addas i chi - sy’n berffaith os yw eich cynlluniau’n debygol o newid.
  • Gallwch brynu tocynnau Advance Unffordd (Dosbarth Cyntaf) 12 wythnos ymlaen llaw hyd at 15 munud cyn i chi deithio (ar yr amod bod tocynnau ar gael). Maen nhw’n aml yn rhatach o gymharu â’u pris ar y diwrnod teithio.

Sut ydw i’n gallu cael tocyn dosbarth cyntaf?

Os oes gan eich taith ddewisol wasanaeth dosbarth cyntaf, cynigir tocynnau dosbarth cyntaf i chi pan fyddwch chi’n prynu ar-lein, mewn swyddfeydd tocynnau â staff neu wrth beiriannau gwerthu tocynnau.

Cofiwch, gallwch brynu tocynnau ar gyfer holl wasanaethau trên y DU drwyddom ni, felly p’un a ydych chi’n mynd o Gaerdydd i Fanceinion neu o Newcastle i Paddington, gallwch brynu eich tocynnau dosbarth cyntaf drwyddom ni o hyd, heb orfod talu ffioedd archebu.

Ydych chi’n gallu uwchraddio i docyn Dosbarth Cyntaf ar y trên?

Y ffordd symlaf o deithio yn y dosbarth cyntaf yw dewis tocyn Dosbarth Cyntaf pan fyddwch chi’n archebu ymlaen llaw. Fodd bynnag, os hoffech uwchraddio pan fyddwch chi ar y trên, siaradwch â'r Rheolwr Trên. Byddwch chi’n gallu talu’r gwahaniaeth rhwng pris tocyn Safonol a Dosbarth Cyntaf yn y fan a’r lle.

Teithio dosbarth cyntaf gyda Trafnidiaeth Cymru

Gallwch deithio gan ddefnyddio tocynnau Dosbarth Cyntaf ar ein gwasanaeth Dosbarth Busnes ar wasanaethau dethol rhwng Caergybi a Chaerdydd.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}