Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Gwybodaeth i Deithwyr Yn Ystod Achosion o Darfu
  Rydyn ni’n gwybod bod gwybodaeth am sut mae ein trenau’n rhedeg yn bwysig, yn enwedig yn ystod achosion o darfu. Os ydyn ni’n darparu gwybodaeth o safon yn brydlon, gallwch chi fynd ati wedyn i ddewis sut rydych chi’n mynd i deithio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ad-dalu Pris Tocynnau
  Os na allwch chi ddefnyddio’ch tocyn mwyach, efallai y bydd gennych hawl i ad-daliad.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cofrestru i gael y Cylchlythyr
   
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  Amseroedd trenau a thocynnau