Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gallwch chi grwydro Cymru ar y trên gyda thocyn Rover neu Ranger. Cewch deithio faint fynnwch chi am ddiwrnod a gallwch chi ddewis pa ran o’r rhwydwaith rydych chi am ei chrwydro. A does dim angen cynllunio ymlaen llaw. Gallwch chi eu prynu ar y diwrnod o un o’n swyddfeydd tocynnau neu ar y trên.

 • Crwydro Arfordir y Cambrian
  • Mwynhewch y golygfeydd ar hyd Arfordir godidog y Cambrian gyda thocyn diwrnod Crwydro’r Cambrian. Gallwch ei ddefnyddio am y diwrnod cyfan o 0914 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener neu drwy'r dydd ar benwythnosau (dim gwyliau’r banc) o Bwllheli i Aberystwyth a Machynlleth.
  •   Oedolyn Plentyn Teulu Cerdyn Rheilffordd
   Tocyn Diwrnod Crwydro’r Cambrian £13.00 £6.50 £22.00 £8.50 
 • Day Ranger Crwydro’r Brifddinas
  • Am £4.50 yn unig, cewch fwynhau teithio di-ben-draw ar yr un diwrnod ar drenau yn ardal Caerdydd a Phenarth, yn ystod cyfnodau tawelach, gyda’n tocyn trên diwrnod, Crwydro’r Brifddinas. Mae’n fwy hyblyg ac mae’n cynnig gwell gwerth am arian na phrynu tocyn dwyffordd neu wahanol gyfuniadau o docynnau unffordd pan fyddwch chi’n teithio yn ystod cyfnodau tawelach.
  • Gallwch chi ddefnyddio ein Day Ranger Crwydro’r Brifddinas yn ardal Caerdydd a Phenarth rhwng unrhyw rai o’r gorsafoedd yma.
   • Birchgrove
   • Heol Dingle
   • Parc Ninian
   • Cogan
   • Eastbrook
   • Penarth
   • Coryton
   • Y Tyllgoed
   • Radur
   • Bae Caerdydd
   • Grangetown
   • Rhiwbeina
   • Caerdydd Canolog
   • Lefel Uchel y Mynydd Bychan
   • Tŷ Glas
   • Heol y Frenhines Caerdydd
   • Lefel Isel y Mynydd Bychan
   • Waun-Gron Park
   • Cathays
   • Llandaf
   • Yr Eglwys Newydd
   • Danescourt
   • Llanishen
    
  •   Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd
   Day Ranger Crwydro’r Brifddinas £4.50 £2.25 £2.90
 • Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd a Thocyn Min Nos y Cymoedd
  • Mentrwch ymhellach gyda’r tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd.
  • Gallwch ei ddefnyddio am y diwrnod cyfan o 0914 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener neu drwy'r dydd ar benwythnosau (dim gwyliau’r banc). Min nos, gallwch chi fynd i Gaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr neu unrhyw le ar reilffyrdd y Cymoedd gyda’n tocyn Min Nos y Cymoedd, lle gallwch chi deithio ar ôl 1830 o ddydd Llun i ddydd Sul.
  •   Oedolyn Plentyn
   Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd £13.00 £6.50
   Tocyn Min Nos y Cymoedd £7.00 Ddim ar gael

  • Map Rheilffyrdd y Cymoedd - Tocyn Crwydro Diwrnod a Thocyn Min Nos

 • Crwydro Gorllewin Cymru
  • Gallwch chi deithio faint fynnwch chi yng Ngorllewin Cymru rhwng Caerfyrddin, Doc Penfro, Aberdaugleddau ac Abergwaun gyda’n tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru.
  •   Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd
   Crwydro Gorllewin Cymru £13.00 £6.50 £8.50

  • Map Gorllewin Cymru - Tocyn Rover

 • Tocyn Cylch Ffestiniog
  • Y Tocyn Cylch   ydy eich tocyn ar Reilffordd Ffestiniog o orsafoedd yng Ngogledd Cymru.
  •   Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd
   Tocyn Cylch Ffestiniog £39.00 - £44.00 £19.50 - £22.00 £25.75-£29.05
  • Map Ffestiniog - Tocyn Cylch

 • Day Ranger Cylch Calon Cymru
  • Mae ein Ranger Cylch Calon Cymru yn caniatáu i chi deithio ar hyd Rheilffordd Calon Cymru ar lwybr cylchol dros 1 neu 2 ddiwrnod.
  •   Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd
   Day Ranger Cylch Calon Cymru £40.00 £20.00 £26.60
   Two Day Ranger Cylch Calon Cymru £59.00 £29.50 £39.30

  • Map Rheilffordd Calon Cymru - Tocyn Ranger

 • Rover Gogledd Cymru
  • Mae ein tocynnau Ranger a Rover yn rhoi hyblygrwydd llwyr i chi a dydy Rover Gogledd Cymru yn ddim gwahanol. Gallwch chi ddewis teithio mewn unrhyw ddau neu dri pharth neu’r Cyan.
  • Edrychwch ar y daflen hon am restr o’r cwmnïau bysiau fydd yn derbyn tocyn Rover Gogledd Cymru
  • Mae Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri yn cynnig disgownt o 20% oddi ar docynnau unffordd neu ddwyffordd trydydd dosbarth i'r rheini sy’n dal tocynnau Rover Gogledd Cymru ar gyfer Pob Parth a Pharthau Conwy (C) a Gwynedd (G a M).
  • Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri
    
  •   Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd
   Rover Gogledd Cymru 2 Barth £13.80 £6.50 Ddim ar gael
   Rover Gogledd Cymru 3 Pharth £23.40 £11.00 Ddim ar gael
   Rover Gogledd Cymru Pob Parth £37.10 £18.50 £24.40

  • Map Gorllewin Cymru - Tocyn Rover

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

 • Dim ffioedd archebu
 • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}