Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Bydd ein tocynnau symudol yn arbed amser i chi yn yr orsaf. Byddwn yn anfon eich tocyn yn syth i’ch ffôn Android neu Apple.

Mae angen i chi lwytho’r ap i lawr o’r Siop Apiau neu Google Play a dewis ‘m-ticket’ neu ‘mobile ticket’ fel dewis danfon.  

Mae hi’n hawdd defnyddio tocyn symudol. Pan fyddwch chi’n mynd am y platfform, dewiswch ‘Activate’ i ddilysu eich tocyn i’w ddefnyddio. Gallwch chi wedyn sganio cod bar eich tocyn i fynd drwy'r giatiau. Os nad oes gan ein giatiau sganiwr cod bar, dangoswch eich tocyn i aelod o’n tîm a fydd wrth y giât. 

Does dim angen signal ffôn symudol er mwyn i’ch tocyn weithio.

Os byddwch chi’n cael problemau gyda’ch tocyn symudol, ffoniwch ni ar 03333 211 202 (dewis 3) a byddwn ni’n barod i’ch helpu.

Rydyn ni'n ymddiheuro nad ydy'r gwasanaeth hwn ar gael yn Gymraeg eto.
 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}