Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Amdanom Ni
  Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio I Lawr Y Lein
  Rhagor o wybodaeth
 • Perfformiad
  Rhagor o wybodaeth
 • Adroddiad i Gwsmeriaid
  Adroddiad i Gwsmeriaid (Cymraeg PDF)
  Rhagor o wybodaeth
 • Dechrau Taith
  Trafidiaeth Cymru yw'ch cwmni trenau newydd. Rydych yn haeddu gwasanaeth rheilffordd heb ei ail. Dewch gyda ni wrth i'r daith ddechrau.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ein Hamcanion
  Cafodd Trafnidiaeth Cymru ei sefydlu er mwyn ‘Cadw Cymru i Symud’ drwy ddarparu cyngor arbenigol, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid a buddsoddiad wedi’i dargedu mewn seilwaith trafnidiaeth modern. Byddwn yn darparu rhwydwaith trafnidiaeth y bydd Cymru gyfan yn falch ohono.
  Rhagor o wybodaeth
 • Siarter Teithwyr
  Mae’r Siarter Teithwyr yn nodi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth diogel o safon uchel y mae gennych chi hawl i’w ddisgwyl. Rydym yn cyhoeddi’r Siarter er mwyn rhoi gwybod i chi pa safonau rydym yn ceisio eu cyflawni.
  Rhagor o wybodaeth
 • Canolfan Ymgynghorol
  Croeso i ganolfan ymgynghorol Seilwaith Amey Keolis (AKIL). 
  Rhagor o wybodaeth
 • Working with us
  Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd rhagorol i BBaChau yng Nghymru dendro am fusnes yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru. 
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  Amseroedd trenau a thocynnau