Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Teithio digyswllt
  Teithio digyswllt
  Dyma sut gallwch chi deithio'n ddigyswllt
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Advance
  Tocynnau Advance
  Newyddion da, rydyn ni wedi cyflwyno tocynnau Advance rhatach ar filoedd o lwybrau ychwanegol, sy’n golygu ei bod hi’n fwy fforddiadwy nag erioed dal i fyny â ffrindiau a theulu.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Unrhyw Bryd
  Tocynnau Unrhyw Bryd
  Anytime tickets are brilliant for flexibility because you can use them any time of the day, any day of the week. You can buy them prior to the day of travel or right before your journey so you don't need to pre-book.
  Rhagor o wybodaeth
 • Archebu teithiau busnes
  Archebu teithiau busnes
  Rydyn ni’n cynnig llu o fanteision pan fyddwch yn archebu eich tocynnau teithiau busnes gyda ni.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Teithio Rhatach
  Tocynnau Teithio Rhatach
  Os oes gennych chi Docyn Teithio Rhatach gan un o Awdurdodau Lleol Cymru, bydd modd i chi deithio am ddim ar lawer o’n trenau.
  Rhagor o wybodaeth
 • Dosbarth Cyntaf
  Dosbarth Cyntaf
  P’un a ydych chi’n teithio ar gyfer busnes, ac angen defnyddio eich amser yn gynhyrchiol, neu ar gyfer pleser, ac eisiau treulio eich amser yn darllen, gwrando ar gerddoriaeth a gwylio’r byd a’r betws. Mae tocynnau Dosbarth Cyntaf yn ddewis perffaith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau symudol
  Tocynnau symudol
  Bydd ein tocynnau symudol yn arbed amser i chi yn yr orsaf.
  Rhagor o wybodaeth
 • Multiflex
  Multiflex
  Multiflex, ein ‘trwydded’ 12 tocyn, yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau gwahanol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau cyfnodau tawelach
  Tocynnau cyfnodau tawelach
  Ar gael ar gyfnodau tawelach yn ystod y dydd, mae tocynnau cyfnodau tawelach yn cynnig gwerth am arian a hyblygrwydd gwych.
  Rhagor o wybodaeth
 • Rovers a Rangers
  Rovers a Rangers
  Gallwch chi grwydro Cymru ar y trên gyda thocyn Rover neu Ranger.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Available exclusively on our App
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Reserve a place
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Let's try it