Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Teithio digyswllt
  Teithio digyswllt
  Dyma sut gallwch chi deithio'n ddigyswllt
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Advance
  Tocynnau Advance
  Newyddion da, rydyn ni wedi cyflwyno tocynnau Advance rhatach ar filoedd o lwybrau ychwanegol, sy’n golygu ei bod hi’n fwy fforddiadwy nag erioed dal i fyny â ffrindiau a theulu.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Unrhyw Bryd
  Tocynnau Unrhyw Bryd
  Mae tocynnau Unrhyw Bryd yn wych am hyblygrwydd oherwydd mae modd eu defnyddio unrhyw bryd yn ystod y dydd, ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos.
  Rhagor o wybodaeth
 • Archebu teithiau busnes
  Archebu teithiau busnes
  Rydyn ni’n cynnig llu o fanteision pan fyddwch yn archebu eich tocynnau teithiau busnes gyda ni.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Teithio Rhatach
  Tocynnau Teithio Rhatach
  Os oes gennych chi Docyn Teithio Rhatach gan un o Awdurdodau Lleol Cymru, bydd modd i chi deithio am ddim ar lawer o’n trenau.
  Rhagor o wybodaeth
 • Dosbarth Cyntaf
  Dosbarth Cyntaf
  P’un a ydych chi’n teithio ar gyfer busnes, ac angen defnyddio eich amser yn gynhyrchiol, neu ar gyfer pleser, ac eisiau treulio eich amser yn darllen, gwrando ar gerddoriaeth a gwylio’r byd a’r betws. Mae tocynnau Dosbarth Cyntaf yn ddewis perffaith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau symudol
  Tocynnau symudol
  Bydd ein tocynnau symudol yn arbed amser i chi yn yr orsaf.
  Rhagor o wybodaeth
 • Multiflex
  Multiflex
  Teithio llai? Arbedwch fwy gyda Multiflex. Os ydych chi’n gweithio gartref ac yn teithio i’r gwaith yn llai aml, gallwch chi arbed arian gyda thocynnau trên Multiflex.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau cyfnodau tawelach
  Tocynnau cyfnodau tawelach
  Ar gael ar gyfnodau tawelach yn ystod y dydd, mae tocynnau cyfnodau tawelach yn cynnig gwerth am arian a hyblygrwydd gwych.
  Rhagor o wybodaeth
 • Rovers a Rangers
  Rovers a Rangers
  Gallwch chi grwydro Cymru ar y trên gyda thocyn Rover neu Ranger.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni