Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Dim mwy o docynnau papur

Mae modd defnyddio cardiau clyfar ar nifer o lwybrau ein rhwydwaith. Mae'r rhain ar gael i’r rheini sydd â thocynnau tymor wythnosol, misol a blynyddol ar hyn o bryd, gyda’r bwriad o gyflwyno rhagor o gynnyrch ar gardiau clyfar cyn bo hir. 

Cael Cerdyn Clyfar

Sut mae Cerdyn Clyfar yn gweithio?

 1. Prynu eich Tocyn

  • YGallwch brynu tocynnau ar-lein, yn unrhyw un o’n peiriannau gwerthu tocynnau o 1 Ebrill 2020 ymlaen, a gallwch eu prynu yn y rhan fwyaf o swyddfeydd gwerthu tocynnau.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein drwy ein gwefan neu’r ap, dewiswch ‘Cerdyn Clyfar’ fel y dull danfon
   • Mae rhai Wythnosol, Misol a Blynyddol ar gael ar y llwybrau canlynol:

    • Llwybr Ar gael ar Gerdyn Clyfar o
     Caerdydd* - Penarth 1 Ebrill 2019
     Caer  - Amwythig 1 Ebrill 2019
     Caerdydd* - Rhymni 1 Medi 2019
     Caerdydd* - Ynys y Barri 1 Medi 2019
     Caerdydd* - Abertawe 1 Medi 2019
     Caerdydd* - Aberdâr 1 Tachwedd 2019
     Caerdydd* - Treherbert 1 Tachwedd 2019
     Caerdydd* - Parcffordd Glynebwy 1 Ionawr 2020
     Caerdydd* - Maesteg 1 Ionawr 2020
     Caerdydd* - Bae Caerdydd 1 Ionawr 2020
     Caerdydd* - Merthyr Tudful 1 Ionawr 2020
     Caerdydd* - Abertawe** / Cyffordd Twnnel Hafren 1 Ionawr 2020
     Caerdydd* - Pen-y-bont ar Ogwr (via Y Barri) 1 Ionawr 2020
     City Line (Coryton - Radur) 1 Ionawr 2020
     Caerdydd* - Amwythig 1 Mehefin 2020
     Abertawe - Caerfyrddin 1 Mehefin 2020
     Amwythig - Manchester Piccadilly 1 Mehefin 2020
     Caerfyrddin - West Wales 1 Mehefin 2020
     Caer - Caergybi 1 Mehefin 2020
     Aberystwyth - Amwythig 1 Mehefin 2020
     Lydney 1 Mehefin 2020

     * Caerdydd Canolog a Caerdydd Heol y Frenhines
     **7 Diwrnod Dosbarth Cyntaf hefyd ar gae

 2. Llwytho eich Tocynnau

  • Os byddwch chi’n prynu o unrhyw un o’n peiriannau gwerthu tocynnau, llwythwch eich tocyn ar eich cerdyn pan fydd yn gofyn i chi wneud hynny - Dewiswch cerdyn clyfar o’r hafan a dal eich cerdyn wrth y darllenydd cardiau.
  • Swyddfa Docynnau – Bydd y cerdyn clyfar yn cael ei roi ar y darllenydd a bydd y tocyn yn cael ei lwytho pan fydd y cerdyn yn cael ei ddarllen
  • Bydd eich tocyn ar gael i’w lwytho ar eich cerdyn clyfar, a fydd yn rhoi mynediad i’r giât i chi
  • Os bydd tocynnau tymor yn cael eu harchebu drwy'r wefan, mae modd eu llwytho ar gerdyn clyfar drwy ddefnyddio ein ap pan fyddwch chi wedi cysylltu â WiFi. Sut mae llwytho cerdyn clyfar gan ddefnyddio eich ffôn
   • Sut mae llwytho cerdyn clyfar gan ddefnyddio'ch ffôn

    • 1) Newid ar NFC.
    • 2) Mewngofnodwch i Ap TrC a chlicio ar yr eicon hafan.
    • 3) Cliciwch ar yr eicon clyfar.
    • Smart icon
    • 4) Bydd y sgrin yn gofyn i chi ddangos eich cerdyn clyfar.
    • Present Smartcard
  • Mae modd i docynnau tymor sy’n cael eu harchebu drwy'r wefan gael eu llwytho ar gerdyn clyfar ym man cychwyn y daith ac o'r dyfeisiau canlynol (pan fyddant ar gael)
  • Gatiau – Daliwch y cerdyn clyfar wrth y darllenydd cardiau melyn
  • Dilyswyr Platfform – A fydd yn cael eu gosod yn ystod 2020
   Platform Validators

    
 3. Tapio a Mynd

  • Mae eich Cerdyn Clyfar yn barod i’w ddefnyddio. Dangoswch eich Cerdyn Clyfar i’r darllenydd wrth y gatiau tocynnau, a’i dapio wrth y gatiau pan fyddwch yn gadael yr orsaf ar ddiwedd eich taith. Bydd angen i chi ddangos eich cerdyn i gael ei archwilio pan fydd y goruchwyliwr yn dod o gwmpas

Transport for Wales Smartcard front view

 

 

 

 

 

Pam Dewis Cerdyn Clyfar?

Teithio’n Gyflymach – Gwibio drwy’r Orsaf Gallwch brynu eich tocyn yn un o’n peiriannau gwerthu tocynnau a thapio i mewn ac allan mewn gorsafoedd.

Gwydn a dibynadwy – Cewch ffarwelio â thocynnau papur wedi’u difrodi ac oedi wrth y gatiau tocynnau. Mae popeth wedi'i lwytho ar eich Cerdyn Clyfar gwydn.

Tawelwch meddwl – wedi colli eich Cerdyn Clyfar? Rydyn ni yma i chi. Ffoniwch ein tîm ar 0333 3211 202 a byddwn yn anfon cerdyn newydd atoch, a bydd yr holl docynnau nad ydych chi wedi’u defnyddio yn barod i’w llwytho arno.

Treial am ddim – mae Cerdyn Clyfar TrC yn rhad ac am ddim! Ewch i gael un yma

 

Cael Cerdyn Clyfar

 

Adborth

Hoffem glywed eich adborth yn ystod y treial hwn; llenwch y ffurflen yma