Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Gallwch chi deithio faint fynnwch chi yng Ngorllewin Cymru rhwng Caerfyrddin, Doc Penfro, Aberdaugleddau ac Abergwaun gyda’n tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru.

 

Prisiau

  Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd
Crwydro Gorllewin Cymru £13.50 £6.70 £8.90

 

Ble mae prynu Tocyn Crwydro Gorllewin Cymru

Prynwch docyn Crwydro Gorllewin Cymru o swyddfa docynnau eich gorsaf leol

 

Map
Map Gorllewin Cymru - Tocyn Rover

 

Telerau ac Amodau

  • Gyda thocyn Crwydro Gorllewin Cymru gallwch chi deithio faint fynnwch chi ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru rhwng ac yn cynnwys Caerfyrddin, Doc Penfro, Harbwr Abergwaun ac Aberdaugleddau am ddiwrnod.
  • Yn ddilys ar gyfer teithio ar ôl 08:45 dydd Llun i ddydd Gwener, a drwy ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc.
  • Sylwer: O 21ain Ebrill, bydd cyfyngiad ‘yn ddilys i deithio ar ôl 9.30’ yn lle 9.15 ar gyfer unrhyw un sy’n prynu’r tocyn hwn i deithio o 19eg Mai.
  • Yn ddilys ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru
  • Prynwch docyn Crwydro Gorllewin Cymru o swyddfa docynnau eich gorsaf leol.
  • Os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau yn yr orsaf lle rydych chi’n cychwyn eich taith, gallwch hefyd brynu tocyn Crwydro Gorllewin Cymru gan Oruchwyliwr ar wasanaeth trên Trafnidiaeth Cymru.
  • Gellir cael ad-daliad am docynnau heb eu defnyddio, ond rhaid talu ffi weinyddu.
  • Telerau ac Amodau