Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Am £4.60 yn unig, cewch fwynhau teithio di-ben-draw ar yr un diwrnod ar drenau yn ardal Caerdydd a Phenarth, yn ystod cyfnodau tawelach, gyda'n tocyn trên diwrnod, Crwydro'r Brifddinas. 

Mae'n fwy hyblyg ac mae'n cynnig gwell gwerth am arian na phrynu tocyn dwyffordd neu wahanol gyfuniadau o docynnau unffordd pan fyddwch chi'n teithio yn ystod cyfnodau tawelach.

 

Ble gallaf ei ddefnyddio?

Mae ein tocynnau trên diwrnod Crwydro'r Brifddinas yn ddilys i'w defnyddio yn ardal Caerdydd a Phenarth rhwng unrhyyw rai o'r gorsafoedd hyn:

 • Llwynbedw
 • Heol Dingle
 • Parc Ninian
 • Cogan
 • Eastbrook
 • Penarth
 • Coryton
 • Y Tyllgoed
 • Radur
 • Bae Caerdydd
 • Grangetown
 • Rhiwbeina
 • Caerdydd Canolog
 • Lefel Uchel y Mynydd Bychan
 • Tŷ Glas
 • Heol y Frenhines Caerdydd
 • Lefel Isel y Mynydd Bychan
 • Parc Waun-Gron
 • Cathays
 • Llandaf
 • Yr Eglwys Newydd
 • Danescourt
 • Llanisien
 
Route Map for Cardiff and Valley Lines

Telerau ac Amodau

 • Nid yw'n ddilys cyn 0930 na rhwng 1600 a 1830 o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Mae'n ddilys unrhyn dro ar benwythnosau ac ar wyliau banc.
 • Arbedwch hyd at 1/3 gyda Cherdyn Rheilffordd.
 • Mae plant rhwng pump a phymtheg oed yn cael 50% oddi ar bris tocyn oedolyn safonol.
 • Caiff plant pedair oed ac iau deithio am ddim gyda deiliad tocyn.

 

Ble mae prynu tocyn trên diwrnod Crwydro'r Brifddinas

Mae modd I chi brynu tocyn trên diwrnod Crwydro'r Brifddinas yn ein swyddfeydd tocynnau neu ar y trên os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau pan fyddwch chi'n cychwyn eich taith.