Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

O gestyll hanesyddol a mynyddoedd dramatig i draethau godidog a theithiau cerdded gwych, mae modd darganfod mwy o Gymru am lai gan ddefnyddio Pas Archwilio Cymru.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru.

Mae ein Tocyn Crwydro Cymru yn ddilys ar gyfer teithio am bedwar diwrnod o fewn cyfnod o 8 diwrnod i unrhyw le yng Nghymru ar y trên ac ar fysiau rhai cwmnïau.

 

Prisiau

  Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd*

Pas Archwilio Cymru

£99.00

£49.50

£65.35

*Arbedwch ragor gyda'r cardiau rheilffordd canlynol: 16-25, Two Together, Disabled Persons neu'r Senior Railcard.

 

Ble mae prynu Pas Archwilio Cymru

Gallwch brynu Pas Archwilio Cymru mewn unrhyw un o'n swyddfeydd tocynnau. Gallwch hefyd eu prynu mewn gorsafoedd trenau mwy yn y DU a gan Asiantau Teithio wedi'u penodi gan National Rail. Does dim modd eu prynu ar-lein na thros y ffôn

 

Ein Partneriaid

Bysiau Dyma restr o'r cwmnïau bysiau yng Nghymru a fydd yn derbyn ‘Tocyn Crwydro Cymru’.

 • Arriva Cymru
 • First Group South and West Wales
 • Cardiff Bus
 • Stagecoach South Wales Bus

 

Cynigion

Efallai y bydd gan y rheilffyrdd canlynol gynigion i'r rheini sy’n dal Pas Crwydro Cymru, cysylltwch â nhw am ragor o fanylion:

 

Telerau ac Amodau

 • Gallwch chi deithio faint fynnwch chi yn yr ardal ddaearyddol ddynodedig ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru am 4 diwrnod o fewn cyfnod o 8 diwrnod. 
 • Pob gorsaf yng Nghymru ynghyd ag estyniadau i Loegr drwy Shotton - Crewe - Y Fenni a Chas-gwent - Caerloyw
 • Gallwch chi deithio faint fynnwch chi gyda thocyn Crwydro Cymru ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn yr ardal ddaearyddol ddynodedig am 4 diwrnod o fewn cyfnod o 8 diwrnod.
 • Yn ddilys ar gyfer teithio ar ôl 09:30 dydd Llun i ddydd Gwener, a drwy ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc.
 • Fodd bynnag, does dim cyfyngiad rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog, Amwythig ac Abertawe ar wasanaethau Calon Cymru, gorllewin o Gaerfyrddin, Aberystwyth-Machynlleth-Pwllheli neu Wrecsam Canolog-Bidston.
 • Dim cyfyngiad ar fysiau.
 • Yn ddilys ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, CrossCountry, Great Western Railway a Avanti West Coast
 • Prynwch docyn Crwydro Cymru o swyddfa docynnau eich gorsaf leol.
 • Gellir cael ad-daliad am docynnau heb eu defnyddio, ond rhaid talu ffi weinyddu.