Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Dyma sut gallwch chi deithio’n ddigyswllt 

 

 • Ap
  Ap
  Cynlluniwch eich taith a phrynwch eich tocynnau trên drwy’r ap Mae ap TfW Rail yn rhoi’r diweddaraf i chi pan fyddwch chi ar fynd ac mae’n eich galluogi i archebu tocynnau unrhyw le, unrhyw bryd. Byddwch chi’n gallu: Lawrlwytho ap TfW Rail nawr
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau symudol
  Tocynnau symudol
  Bydd ein tocynnau symudol yn arbed amser i chi yn yr orsaf.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cerdyn Clyfar
  Cerdyn Clyfar
  Teithio'n Saffach gyda thocynnau tymor ar Gerdyn Clyfar. Teithiwch yn ddigyswllt mor aml ag y dymunwch ac arbed arian gyda Thocynnau Tymor wythnosol, misol a blynyddol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Multiflex
  Multiflex
  Teithio llai? Arbedwch fwy gyda Multiflex. Os ydych chi’n gweithio gartref ac yn teithio i’r gwaith yn llai aml, gallwch chi arbed arian gyda thocynnau trên Multiflex.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni