Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Dyma sut gallwch chi deithio’n ddigyswllt 

 

 • Ap
  Ap
  Cynlluniwch eich taith a phrynwch eich tocynnau trên drwy’r ap Mae ap TfW Rail yn rhoi’r diweddaraf i chi pan fyddwch chi ar fynd ac mae’n eich galluogi i archebu tocynnau unrhyw le, unrhyw bryd. Byddwch chi’n gallu: Lawrlwytho ap TfW Rail nawr
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau symudol
  Tocynnau symudol
  Bydd ein tocynnau symudol yn arbed amser i chi yn yr orsaf.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cerdyn Clyfar
  Cerdyn Clyfar
  Dim mwy o docynnau papur Mae modd defnyddio cardiau clyfar ar nifer o lwybrau ein rhwydwaith. Mae'r rhain ar gael i’r rheini sydd â thocynnau tymor wythnosol, misol a blynyddol ar hyn o bryd, gyda’r bwriad o gyflwyno rhagor o gynnyrch ar gardiau clyfar cyn bo hir.  Cael Cerdyn Clyfar
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Available exclusively on our App
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Prynwch eich tocyn tymor a’i lwytho ar ein Cerdyn Clyfar.
  Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Let's try it