Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Newyddion da, mae gennym tocynnau Advance rhatach ar filoedd o llwybrau ychwanegol

Sy'n golygu bod dal fyny a theulu a ffrindiau yn fwy fforddiadwy nag erioed. Medrwch arbed ar gyfartaledd 43% gyda ein tocynnau Advance.

Newyddion da, rydyn ni wedi cyflwyno tocynnau Advance rhatach ar filoedd o lwybrau ychwanegol, sy’n golygu ei bod hi’n fwy fforddiadwy nag erioed dal i fyny â ffrindiau a theulu.

Ni allwch gael ad-daliad ond gallwch wneud newidiadau ar yr amod eich bod yn gwneud hynny cyn i’r trên sydd wedi’i argraffu ar y tocyn neu’r tocyn cadw sedd adael yr orsaf.

Ni allwn sicrhau bod tocynnau Advance ar gael ac mae’r niferoedd fel arfer yn brin. Felly rydyn ni'n awgrymu archebu’n gynnar i osgoi cael eich siomi. Ac fel mae’r enw’n awgrymu, dim ond ymlaen llaw y gallwch chi eu prynu. Fel arfer, maent ar gael i’w prynu hyd at 12 wythnos cyn y diwrnod rydych chi eisiau teithio.

Mae rhagor o wybodaeth am docynnau Advance, gan gynnwys telerau ac amodau, ar gael gan National Rail

 

Archebu gyda hyder
 

Os bydd eich cynlluniau’n newid, gallwch addasu eich taith am ddim tan 6pm ar y diwrnod cyn i chi deithio. Mae hyn yn berthnasol i docynnau Advance, Cyfnodau Tawelach ac Unrhyw Bryd sydd wedi cael eu prynu tan 31/12/21. Efallai y bydd pris y tocyn yn wahanol. Mae modd cyfnewid tocynnau Advance sydd wedi cael eu prynu ar-lein am daleb ar gyfer taith yn y dyfodol.

 

Sut i Brynu tocynnau Advance

Gallwch brynu tocynnau Advance ar-lein, drwy’r ap ac o swyddfa docynnau.Ble mae prynu tocyn Advance

 

Sut mae newid tocyn Advance

Gallwch wneud newidiadau yn dibynnu ar lle y prynwyd eich tocyn a pha opsiwn danfon a ddewiswyd. Os bydd angen newid rhywbeth, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn gan rywun arall, mae hi’n dal yn bosibl gwneud newidiadau yn unrhyw un o’n swyddfeydd tocynnau.
  • Yn anffodus, chewch chi ddim newid tocynnau symudol nac e-docynnau.

Rydyn ni’n codi tâl o £10 y tocyn i wneud newidiadau.

 

Sut mae ad-dalu Tocyn Advance

Ni allwn ad-dalu tocynnau Advance.

 

*Mae’r ffigwr yn seiliedig ar yr arbediad cyfartalog pan brynir tocyn Advance penodol Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC o gymharu â’r tocyn Unffordd Safonol cyfatebol a brynir ar ddiwrnod y daith. Arbediad Cyfartalog yn seiliedig ar 801,112 o deithiau 'Advance' rhwng 1af Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019. Mae prisiau Advance yn dibynnu ar y cwota penodedig sydd ar gael ar lwybraudethol.