Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Os ydych chi’n gwneud yr un daith fwy na 3 gwaith yr wythnos, gallech chi arbed arian drwy gael tocyn Tymor.

Gallwch ddewis tocynnau 7 diwrnod, misol neu flynyddol. Neu gallwn eu teilwra ar gyfer unrhyw gyfnod rhwng 1 mis a 12 mis.

Yn gyffredinol – po hiraf yw cyfnod y tocyn, y mwyaf o arian fyddwch chi’n ei arbed. 

Ad-dalu Pris Tocynnau

 

Gallwch chi brynu tocyn Tymor

  1. Ar-lein os oes gennych chi gerdyn llun eisoes; neu
  2. O un o’n swyddfeydd tocynnau.

Bydd angen cerdyn llun arnoch i gyd-fynd â’ch tocyn tymor ac fe fyddwn yn rhoi un am ddim i chi os oes gennych chi ddau lun pasbort diweddar ohonoch chi eich hun.

Gallwch chi weld faint o arian y bydd tocyn Tymor yn ei arbed i chi drwy ddefnyddio Cyfrifiannell Tocyn Tymor National Rail.

 

Sut mae adnewyddu eich tocyn Tymor

  • Gallwch ei adnewydduar-leinhyd at bythefnos cyn i’ch tocyn presennol ddod i ben; neu
  • Byddwn yn fwy na bodlon ei adnewyddu i chi yn un o’n swyddfeydd tocynnau.
  • Yn y naill achos a’r llall, bydd angen eich cerdyn llun arnoch chi pan fyddwch yn adnewyddu eich tocyn.

 

Pryd allwch chi brynu tocyn Tymor

  • Gallwch brynu tocyn Tymor 7 diwrnod ar y diwrnod. Os ydych chi am ddechrau ei ddefnyddio ar ddydd Llun (neu ddydd Mawrth os yw dydd Llun yn ŵyl y banc), gallwch ei brynu ymlaen llaw ar ddydd Sul unrhyw bryd ar ôl 0600.
  • Os ydych chi am ddechrau defnyddio eich tocyn Tymor ar ddydd Sul, dydd Llun (neu ddydd Mawrth os yw dydd Llun yn ŵyl y banc), gallwch ei brynu ymlaen llaw unrhyw bryd ar ôl hanner dydd ar y dydd Gwener cynt.
  • Ym mhob achos arall, gallwch brynu eich tocyn Tymor ar ôl hanner dydd y diwrnod cyn i chi deithio.

 

Arbed arian gyda Cynllun Tocyn Tymor Corfforaethol

O 1af Ionawr 2020, gallwch derbyn gostyngiad o 5% ar gost tocynnau Tymor blynyddol trwy cynllun Tocyn Tymor Corfforaethol. Gallwch darganfod wrth ymweld a tudalen Tocynnau Tymor Corfforaethol.