Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Trawsnewid y Metro

Bydd y Metro yn ei gwneud hi'n haws i deithio, boed ar y trên, y bws, y beic neu ar droed.  Bydd yn ei gwneud hi'n haws i fynd i’r gwaith neu’r ysgol, i gyrraedd apwyntiad yn yr ysbyty neu i grwydro gyda’r nos a thros y penwythnos gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd y Metro yn rhwydwaith trafnidiaeth o'r radd flaenaf, a bydd yn trawsnewid bywydau pobl yng Nghymru a’r Gororau, gan wella’r mynediad at swyddi, hamdden a chyfleoedd eraill.

Metro Train

 

 • Trawsnewid y Metro: newidiadau i wasanaethau trên
  Trawsnewid y Metro: newidiadau i wasanaethau trên
  Gwaith Trawsnewid y Metro: Tra byddwn yn adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth gwell dros y blynyddoedd nesaf, fe all olygu newid dros dro i’ch teithiau.
  Rhagor o wybodaeth
 • Metro De Cymru
  Metro De Cymru
  Mae Metro De Cymru yn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig a fydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl deithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd...
  Rhagor o wybodaeth
 • Metro trennau
  Metro trennau
  Rydyn ni’n brysur y tu ôl i'r llenni yn adeiladu trenau newydd a mwy cyfforddus i ddarparu gwasanaethau Metro modern ac effeithiol lle gallwch chi gyrraedd a mynd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Taith Rithio Metro
  Taith Rithio Metro
  Gallwch gael taith rithiol o’n trenau newydd drwy glicio’r botwm isod.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cylchlythyr Metro
  Cylchlythyr Metro
  Cofrestrwch isod i dderbyn hysbysiadau e-bost am yr holl newyddion diweddaraf am Metro De Cymru  
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni