Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Ein fflyd yn y dyfodol ar gyfer Metro De Cymru

Rydyn ni’n brysur y tu ôl i'r llenni yn adeiladu trenau newydd a mwy cyfforddus i ddarparu gwasanaethau Metro modern ac effeithiol lle gallwch chi gyrraedd a mynd. Byddwch chi'n dechrau gweld y rhain ar waith yn 2022.

Bydd y trenau hyn yn cynyddu ein capasiti yn fawr, ac yn trawsnewid y profiadau mae ein cwsmeriaid yn eu cael wrth deithio.   Byddant hefyd yn cynnig llawer o nodweddion newydd, gan gynnwys mynediad gwastad, mwy o le i feiciau, a system awyru.

 

Ein Fflyd yn y Dyfodol

Cliciwch ar y fideo hwn i weld sut rai fydd y trenau newydd sbon hyn.

Click on this video fly-through to see what these brand new trains will be like.

Stadler FLIRT (TMMU) 

Byddwn yn defnyddio trenau tri-modd aml-uned arloesol (diesel, trydan, batri) sy’n llawer mwy gwyrdd ar gyfer yr amgylchedd. Mae Stadler yn eu hadeiladu yn y Swistir ar hyn o bryd.
Gallwch gael taith rith-ryngweithiol o’r trên yma

Stadler FLIRT (DEMU)

Stadler FLIRT (DEMU)

Trenau diesel a thrydan â phedwar cerbyd, yn debyg i’n trenau tri-modd.

 

 • Tarwch olwg ar sut bydd ein trenau FLIRT yn edrych

  • Interior 1

  • Interior 2
  • Interior 3
  • Interior 4
  • Interior 5

Stadler Citylink

Stadler Citylink

Gallwch ddisgwyl gweld yr unedau hyn ar y rheilffyrdd ac ar dramffyrdd ar strydoedd. Mae sbardun cyflym i’r tram-drenau trydan/batri hyn, sy’n cael eu hadeiladu yn Valencia gan Stadler, ac maent yn ecogyfeillgar.

 • Tarwch olwg ar sut bydd ein trenau Citylink yn edrych

  • Interior 1

  • Interior 2
  • Interior 3
  • Interior 4
  • Interior 5