Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Kevins Blog
  2020-08-11

  Diweddariad Covid-19 Gan ein Prif Swyddog Gweithredol Kevin Thomas

  Wrth i ni barhau i geisio byw ein bywydau gyda Covid-19 yn ein mysg, mae’n galonogol gweld bod cynnydd yn cael ei wneud a bod ambell eginyn o normalrwydd yn dychwelyd. Diolch i bawb sydd wedi deall yr heriau rydyn ni’n eu hwynebu wrth geisio rhedeg gwasanaeth trenau yn ystod cyfnod Covid-19, ac i’r rheini sydd wedi gweithio gyda ni i ddilyn y ffyrdd newydd rydyn ni’n eu defnyddio i deithio bellach.

  Darllen yr erthygl
 • Colins Christmas Blog
  2019-12-18

  Nadolig llawen

  Darllen yr erthygl
 • Colin's Blog
  2019-11-04

  Blwyddyn ers i ni ddechrau ein taith

  I can hardly believe it’s been a year since we took over the running of your rail services. It truly has been a busy year as we start implementing a huge amount of change and playing catch up for all those years of under investment.

  Darllen yr erthygl
 • Dear Customers
  2019-09-17

  Annwyl Gwsmeriaid,

  Darllen yr erthygl
 • Apprenticeships Cy
  2021-02-12

  Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2021

  Darllen yr erthygl
 • News | New Trainee Drivers
  2021-01-26

  Dechreuodd dosbarth newydd arall o unigolion ar daith 36 wythnos tuag at weithredu trên ar eu pen eu hun

  Er bod Covid-19 yn effeithio ar bawb a phopeth, nid yw’n newid y ffaith bod angen llif cyson o yrwyr newydd ar Drafnidiaeth Cymru i ddarparu ein gwasanaethau nawr ac yn y blynyddoedd i ddod. Gyda gwaith bellach yn mynd rhagddo ar Fetro De Cymru a fflyd newydd o drenau’n cael eu hadeiladu, bydd cannoedd yn rhagor o yrwyr yn cwblhau eu hyfforddiant yn ystod y blynyddoedd nesaf.

  Darllen yr erthygl
 • 2020-09-24

  Dywedwch wrthym am y drafnidiaeth gyhoeddus yr hoffech ei chael

  Darllen yr erthygl

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni