Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Cadarnhau Amseroedd Trenau a Phrynu Tocynnau
  Cadarnhau Amseroedd Trenau a Phrynu Tocynnau
  Defnyddiwch ein hadnodd cynllunio teithiau i gynllunio eich taith, cadarnhau amseroedd trenau a phrisiau a phrynu eich tocynnau
  Rhagor o wybodaeth
 • Ap
  Ap
  Cynlluniwch eich taith a phrynwch eich tocynnau trên drwy’r ap Mae ap TfW Rail yn rhoi’r diweddaraf i chi pan fyddwch chi ar fynd ac mae’n eich galluogi i archebu tocynnau unrhyw le, unrhyw bryd. Byddwch chi’n gallu: Lawrlwytho ap TfW Rail nawr
  Rhagor o wybodaeth
 • Diogelu Refeniw
  Diogelu Refeniw
  Oes gennych chi docyn dilys ar gyfer eich taith? Nid yn unig ei bod yn deg i bawb, ond mae’r gyfraith yn mynnu bod rhaid i bawb gael tocyn dilys ar gyfer eu taith. Fel sefydliad nid-er-elw, mae Trafnidiaeth Cymru yn ail-fuddsoddi arian o refeniw tocynnau yn ôl i’n rhwydwaith, gan helpu i ariannu trenau newydd a gwella gorsafoedd ar gyfer ein cymunedau lleol. Yn anffodus, nid yw pawb yn cadw at y rheolau. Felly, er mwyn diogelu ein refeniw tocynnau, rydyn ni’n cyflogi Transport Investigations Ltd (TIL) i reoli ein proses diogelu refeniw drwy ddarparu timau o Arolygwyr Diogelu Refeniw. Byddan nhw’n gwirio tocynnau mewn gorsafoedd ac ar drenau a gallan nhw fod mewn iwnifform neu mewn dillad arferol gyda dull adnabod.
  Rhagor o wybodaeth
 • Sut i brynu tocyn i bobl eraill
  Sut i brynu tocyn i bobl eraill
  Mae’n hawdd prynu tocyn trên i rywun arall. Dyma’r holl opsiynau sydd ar gael i chi.   Ar-lein Gallwch brynu tocynnau ar-lein a’u derbyn drwy’r post, eu casglu o beiriant tocynnau neu eu llwytho i lawr fel e-docyn. 
  Rhagor o wybodaeth
 • Y Pris Rhataf Posib i chi
  Y Pris Rhataf Posib i chi
  Byddwn bob amser yn cynnig y Pris Rhataf Posib i chi pan fyddwch yn prynu tocynnau drwy ein gwefan, ar yr ap, yn ein swyddfeydd tocynnau neu ar ein peiriannau gwerthu tocynnau.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ffyrdd o brynu eich tocyn
  Ffyrdd o brynu eich tocyn
  Pan fyddwch chi’n prynu tocyn gyda ni, fyddwn ni ddim yn codi unrhyw ffioedd ychwanegol arnoch.  
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni