Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Cynlluniwch eich taith a phrynwch eich tocynnau trên drwy’r ap

Mae ap TfW Rail yn rhoi’r diweddaraf i chi pan fyddwch chi ar fynd ac mae’n eich galluogi i archebu tocynnau unrhyw le, unrhyw bryd. Byddwch chi’n gallu:

Lawrlwytho ap TfW Rail nawr

Apple App Store Button

Google Play Store Button

  • Chwilio am amseroedd a phrisiau tocynnau’n gyflym ac yn hawdd
  • Archebu’n gyflym ac yn hawdd
  • Curo’r ciw yn yr orsaf - ewch yn syth i’ch trên
  • Prynu tocynnau symudol yn uniongyrchol o’r ap
  • Manteisio ar ein Tocynnau Multiflex (dim ond drwy’r ap) - ein  tocyn sengl rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  • Archebu tocyn ar unrhyw lwybr yn y DU (heb y ffioedd archebu)
  • Prynu tocynnau hyd at 10 munud cyn gadael
  • Cael gwybodaeth fyw am amseroedd gadael trenau
  • Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am oedi

 

Sut i ddefnyddio eich ffôn symudol fel eich tocyn

Dewiswch yr opsiwn ‘mobile ticket’ fel dewis danfon pan fyddwch chi’n prynu eich tocyn (ar yr ap neu ar-lein), ac fe wnawn ni anfon eich tocyn yn syth i’r ap.

 

Arbedwch fwy gyda Multiflex