Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Cymru v Canada Dydd Sadwrn 03 Gorffennaf 1500

Cymru v Yr Ariannin Dydd Sadwrn 10 Gorffennaf 1300

Cymru v Yr Ariannin Dydd Sadwrn 17 Gorffennaf 1500

 

Bydd y gwasanaethau i Gaerdydd yn brysur, yn enwedig ganol y bore a dechrau’r prynhawn. Cadwch eich pellter pan fo’n bosibl a gwisgwch fasg oni bai eich bod wedi’ch eithrio.

Bydd system ciwio yn weithredol yng ngorsaf Ganolog Caerdydd. Gwisgwch fasg (oni bai eich bod wedi’ch eithrio) yn y ciw a chadwch eich pellter. Bydd nifer y teithwyr yn cael eu cyfyngu ar gyfer teithiau dwyffordd, byddwch yn amyneddgar.

Gweler y system ciwio yma

Bydd unrhyw un sydd dan ddylanwad alcohol sy’n cael ei ystyried yn fygythiad i’w diogelwch ei hun neu i ddiogelwch y cyhoedd yn cael ei atal rhag teithio

Dod o hyd i drenau sydd â lle arnyn nhw 

Mae gan wasanaethau Intercity (isod) fwy o gerbydau os ydych chi’n teithio o’r gorsafoedd hyn.

Abertawe Castell-Nedd Port Talbot Pen-y-bont a'r ogwr Caerdydd Canolog
Gadael Gadael Gadael Gadael Cyrraedd
07:24 07:36 07:44 08:00 08:20
08:22 08:34 08:41 08:55 09:16
09:23 09:35 09:42 09:56 10:17
10:22 10:34 10:41 10:55 11:16
12:22 12:34 12:41 12:55 13:16
13:22 13:34 13:41 13:56 14:17

 

Prynwch cyn teithio

Rhaid i chi brynu eich tocyn cyn mynd ar y trên. Prynwch ar-lein neu o ap tocynnau Gwasanaeth Rheilffyrdd TrC i osgoi ciwiau wrth beiriannau tocynnau ac mewn swyddfeydd tocynnau. Bydd Arolygwyr Diogelu Refeniw yn archwilio tocynnau.