Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

O ddydd Llun 29 Mawrth ymlaen, byddwn yn ailgyflwyno ein hamserlen a gafodd ei lansio ym mis Rhagfyr 2020.

Oherwydd bod llai o alw ac oherwydd bod mesurau wedi cael eu cyflwyno i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol, rydyn ni’n dal i redeg llai o wasanaethau nag oedden ni cyn y pandemig, ac ni fydd rhai gwasanaethau’n stopio mewn gorsafoedd sydd â phlatfform byr. 

Gwnewch eich gwaith cartref cyn teithio oherwydd mae’n bosibl i wasanaethau gael eu newid oherwydd y gwaith uwchraddio sy’n cael ei wneud ar draws y rhwydwaith.

Amserlenni newydd Mai 202l

 

Trosolwg o’n hamserlen gwasanaethau o ddydd Llun 29 Mawrth ymlaen

Crynodeb o wasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
Aberdâr, Merthyr, Treherbert – Caerdydd Un gwasanaeth yr awr ar bob rheilffordd
Pontypridd - Caerdydd

Cyfanswm o 5 gwasanaeth yr awr

Gan gynnwys dau wasanaeth gwennol  Pontypridd - Caerdydd. Un o/i Bae Caerdydd ac un i/o Gaerdydd Canolog

Rhymni - Caerdydd Un gwasanaeth yr awr
Bargoed – Caerdydd Dau wasanaeth yr awr, un o’r rheini o/i Rymni
Caerffili - Caerdydd

Cyfanswm o 3 gwasanaeth yr awr

Gan gynnwys un gwasanaeth gwennol Caerffili - Bae Caerdydd 

Lein y Ddinas – Coryton Un gwasanaeth yr awr
Gwennol Bae Caerdydd Dau wasanaeth yr awr
Caerdydd – Pen-y-bont ar Ogwr, drwy reilffordd Bro Morgannwg Un gwasanaeth yr awr
Caerdydd – Ynys y Barri Dau wasanaeth yr awr, cyfanswm o dri thrên yr awr o dref y Barri gan gynnwys gwasanaeth Bro Morgannwg
Amwythig – Caer Un gwasanaeth yr awr

 

Crynodeb o brif wasanaethau Cymru a’r Gororau o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
Caer – Lerpwl Lime Street * Un gwasanaeth bob 2 awr
Rheilffordd y Cambrian Un gwasanaeth bob 2 awr ar brif reilffordd y Cambrian a rheilffordd Arfordir y Cambrian
Dyffryn Conwy 4 gwasanaeth dwyffordd y diwrno
Amwythig – Birmingham * Bob awr tan 2200

Llanelli i Amwythig ar reilffordd Calon Cymru

4 gwasanaeth dwyffordd y diwrnod

Gorllewin Cymru
Caerfyrddin Abergwaun/Aberdaugleddau/Doc Penfro

Abertawe – Penfro: gwasanaethau i orffen/cychwyn yng Nghaerfyrddin yn hytrach nag Abertawe
Porthladd Abergwaun – dwy daith ddwyffordd y dydd, cysylltu drwy deithio ar Fferi yn unig
Manceinion – Caerdydd Gwasanaeth bob awr
Arfordir Gogledd Cymru * Gwasanaeth bob awr yn ystod cyfnodau prysur, llai yn ystod cyfnodau tawelach (un gwasanaeth bob dwy awr).
Caer – Maes Awyr Manceinion Gwasanaeth bob awr tan 2130
Wrecsam Cyffredinol – Bidston Gwasanaeth bob awr. Mae Llai o wasanaethau’n stopia yn Wrecsam Canolog
Crewe – Caer * Gwasanaeth bob hanner awr yn ystod cyfnodau prysur a bob awr yn ystod cyfnodau tawelach
Glynebwy – Caerdydd Bob awr tan 2200
Maesteg – Caerdydd Bob awr tan 2200
Cheltenham – Caerdydd * Bob awr tan 22.00, gyda rhai gwasanaethau’n gorffen/cychwyn yng Nghaerloyw yn hytrach na Cheltenham Spa
Cheltenham – Caerdydd * Bob awr tan 22.00, gyda rhai gwasanaethau’n gorffen/cychwyn yng Nghaerloyw yn hytrach na Cheltenham Spa

*Gwasanaethau gweithredwyr eraill ar gael

 

 • Cau gorsafoedd – er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol nes y cyhoeddir yn wahanol.

  • Er mwyn cadw pellter diogel rhwng y goruchwyliwr a’r cwsmeriaid, mae angen i ni allu defnyddio dau ddrws trenau. Yn anffodus, oherwydd hyd byr y platfform yn y gorsafoedd hyn, nid yw hyn yn bosibl.
  •  
  • Gorsaf wedi cau Gorsaf agosaf Pellter i’r dewis arall agosaf
   Llanaber* Y Bermo 2 ½ milltir
   Llanbedr* Pensarn 1 filltir
   Llandanwg* Pensarn 1 filltir
   Tŷ Gwyn* Talsarnau 1 ½ milltir
   Abererch* Penychain 2 ½ milltir
   Conwy* ** Cyffordd Llandudno 1 filltir
   Y Fali*    Caergybi 3 ½ milltir
   Llanfairpwll* Bangor 4 ½ milltir
   Gilfach Fargoed Bargoed 1 filltir
   Wrexham Central** Wrexham General ½ milltir
   Hopton Heath Bucknell 3 milltir
  •  
  • *I drefnu ffordd arall o deithio rhwng y gorsafoedd hyn, ffoniwch 0333 3211 202
  •  
  • ** Mae llai o wasanaethau’n stopio yn yr orsaf hon
  •  
  • Bydd gwasanaeth cyfyngedig ar waith hefyd yng ngorsafoedd Yorton a Prees gan na fydd gwasanaethau Manceinion/Caerdydd yn stopio yn y gorsafoedd hyn oherwydd hyd byr y platfform. Bydd y gorsafoedd hyn yn cael gwasanaeth gwennol lleol rhwng Amwythig a Crewe yn unig.