Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Hoffem eich sicrhau chi mai diogelwch a llesiant ein holl gwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19). Helpwch ni drwy ddilyn y canllawiau Teithio’n Saffach hyn. Y cyngor diweddaraf ar detihio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Beics ar y trên
  Beics ar y trên
  Ydych chi'n teithio gyda’ch beic? Mae gennym leoedd i feiciau ar ein trenau, ond mae lle’n brin.
  Rhagor o wybodaeth
 • Bwyd a Diod ar y Trenau
  Bwyd a Diod ar y Trenau
  Oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd gyda Covid-19, mae ein gwasanaeth arwylo wedi cael i’w gohirio.
  Rhagor o wybodaeth
 • WiFi am ddim
  WiFi am ddim
  Rydyn ni’n cynnig WiFi am ddim ar rhan fwyaf o’n trenau ac yn 50 o’n gorsafoedd ledled y wlad.
  Rhagor o wybodaeth
 • Crefftau Ar Y Cledrau
  Crefftau Ar Y Cledrau
  Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau hwyliog.
  Rhagor o wybodaeth
 • Beth gallwch chi ddod gyda chi ar y trên
  Beth gallwch chi ddod gyda chi ar y trên
  Teithio â bagiau neu anifeiliaid anwes?
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni