Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau hwyliog.

Cofiwch ddangos yr hyn rydych chi wedi’i greu ar gyfryngau cymdeithasol drwy dagio @tfwrail a defnyddio’r hashnod #CrefftauArYCledrau

Follow Transport for Wales on Twitter Follow Transport for Wales on Instagram Follow Transport for Wales on Facebook Follow Transport for Wales on LinkedIn
 • Taflenni trên i'w lliwio
  Taflenni trên i'w lliwio
  Ewch i nôl eich creons, pensiliau neu baent, a gadael i'r Picasso tu mewn i chi gymryd drosodd! 
  Rhagor o wybodaeth
 • Dylunio eich trên delfrydol
  Dylunio eich trên delfrydol
  Beth fyddai ar eich trên delfrydol chi? Pwll nofio a sleid? Neu gerbyd dim ond i gŵn bach?!
  Rhagor o wybodaeth
 • Posau
  Posau
  Rhowch eich meddwl ar y posau hyn a rhannu eich atebion gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni