Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Trafnidiaeth Cymru
  Trafnidiaeth Cymru
  Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Hysbysebu gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
  Rydyn ni’n cynnig ystod eang o gyfleoedd hysbysebu ar draws ein rhwydwaith. Global sy’n delio â’n holl ymholiadau ynghylch posteri ar drenau ac mewn gorsafoedd, hysbysebu ar gatiau tocynnau, samplu a hysbysebu amgylchol ac arbrofol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Prentisiaethau
  Prentisiaethau
  Rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad anodd i roi’r gorau i recriwtio prentisiaid am y tro yn ystod y pandemig COVID-19. Rydyn ni’n dal wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid ledled ein sefydliad ac rydyn ni’n adolygu’r sefyllfa hon yn barhaus wrth iddi ddatblygu.    
  Rhagor o wybodaeth
 • Y Gymuned
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio I Lawr Y Lein
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithiwch yn Ddiogel
  Teithiwch yn Ddiogel
  Mae eich diogelwch yn hollbwysig i ni. Felly rydyn ni wedi llunio'r canllaw defnyddiol hwn ar fod yn ddiogel o gwmpas rheilffyrdd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cynllun datblygu cynaliadwy
  Cynllun datblygu cynaliadwy
  Yn Trafnidiaeth Cymru, rydym eisiau gwneud trafnidiaeth yng Nghymru yn wirioneddol gynaliadwy ac yn addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Polisïau ac Adroddiadau
  Polisïau ac Adroddiadau
  ...
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni