Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Croeso i ganolfan ymgynghorol Seilwaith Amey Keolis (AKIL). 

Mae’r safle yma’n hafan ar gyfer ymgynghoriadau wedi eu rhedeg gan AKIL mewn perthynas â’r swyddogaeth y bydd yn ymgymryd ag ef fel rheolwr seilwaith ar gyfer y rhwydwaith rheilffordd sy’n rhedeg o Gaerdydd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Coryton a Rhymni (sy’n cael ei adnabod fel Prif Linellau’r Cymoedd).

Network Rail sydd berchen rhwydwaith Prif Linellau’r Cymoedd ac fe fydd yn cael ei drosglwyddo o Network Rail i Trafnidiaeth Cymru.  Bydd Trafnidiaeth Cymru wedyn yn prydlesu’r ased i AKIL er mwyn iddo fod yn rheolwr seilwaith ar gyfer rhwydwaith Prif Linellau’r Cymoedd. Mae’r trosglwyddiad yn ddibynnol ar gymeradwyaeth Gweinidogion Cymru a rhai amodau yn y trefniadau trosglwyddo rhwng Network Rail a Trafnidiaeth Cymru. Gall y trosglwyddiad gymryd lle cyn gyflymed â’r 20fed o Fedi 2019.

Mae’r dogfennau ar gyfer ymgynghoriad wedi eu rhannu mewn paratoad ar gyfer trosglwyddiad o’r fath.

Os hoffech chi ymateb i unrhyw un o’r dogfennau isod a rannwyd ar gyfer ymgynghoriad, cysylltwch â AKIconsultation@amey.co.uk cyn y dyddiad cau a nodir.

 

Ymgynghoriadau Agored

Dogfen Dyddiad Cyhoeddi Dyddiad Cau
     

 

Ymgynghoriadau Caeedig

Dogfen Dyddiad Cyhoeddi Dyddiad Cau
Consultation for Queen Street Connection Agreement 31 Gorffennaf 2019 4 Medi 2019
Consultation for Radyr Line Connection Agreement 31 Gorffennaf 2019 4 Medi 2019
Llythyr Eglurhaol Datganiad Rhwydwaith 28 Mehefin 2019 28 Gorffennaf 2019
Datganiad Rhwydwaith 28 Mehefin 2019 28 Gorffennaf 2019

 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}