Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Dilynwch y canllawiau isod wrth deithio ar drenau.

Canllawiau Llywodraeth Cymru yw Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol neu eich bod yn weithiwr allweddol.

Check your journey Contactless Payments Allow extra time
Gwiriwch eich taith gan fod llai
o wasanaethau'n
 rhedeg
Y fford orau o dalu yw defyddio'r ap
TfW Rail
 neu drwy dalu â cherdyn
digyswllt
Teithlwch yn ystod y cynfnodau tawel
os gallwch chi: 0930 - 1600 ac ar ôl 1830
Off peak travel Face coverings Wash hands icon
Caniatewch amser ychwanegol
I deithio ar drén
Gwisgwch fasg Dylech osgoi cyffwrdd arwynebau'n
ddlangen. Golchwch eich dwylo'n
rheolaidd
Check your journey Contactless Payments
Gwiriwch eich taith gan fod llai
o wasanaethau'n
 rhedeg
Y fford orau o dalu yw defyddio'r ap
TfW Rail
 neu drwy dalu â cherdyn
digyswllt
Allow extra time Off peak travel
Teithlwch yn ystod y cynfnodau tawel
os gallwch chi: 0930 - 1600 ac ar ôl 1830
Caniatewch amser ychwanegol
I deithio ar drén
Face coverings Wash hands icon
Gwisgwch fasg Dylech osgoi cyffwrdd arwynebau'n
ddlangen. Golchwch eich dwylo'n
rheolaidd

Gorlenwi a Chadw Pellter Cymdeithasol mewn Gorsafoedd:
Social distancing at Transport for Wales station

 

 • Dylech gyrraedd yr orsaf mewn da bryd i fynd ar eich trên a dilyn yr arwyddion sydd wedi’u gosod ar draws y gorsafoedd.  
 • Bydd systemau ciwio mewn rhai gorsafoedd er mwyn cadw pellter cymdeithasol. Bydd arwyddion a chyhoeddiadau gorsafoedd yn gwneud yn siŵr bod teithwyr yn ciwio’n ddiogel.  
 • Rydym yn gofyn i deithwyr barchu gofod pobl eraill drwy gadw pellter o 2 fetr lle bo hynny’n bosibl wrth symud o gwmpas y gorsafoedd a’r platfformau. Dylech gario hylif diheintio a golchi eich dwylo’n rheolaidd.
 • Er mwyn galluogi cwsmeriaid i gadw pellter cymdeithasol ym mhob gorsaf, y rhai â staff a’r rhai heb, bydd arwyddion a marciau i’w gweld yn glir. Bydd bariau’n cael eu defnyddio i reoli torfeydd mewn rhai gorsafoedd.

 

 • Edrychwch ar luniau o sut rydym yn cadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd

  • Social Distancing at platforms
  • Social distancing at ticket gates
  • Lifts
  • Social distancing sticker
  • Social Distancing at waiting rooms
  • Social distancing signage
  • Social distancing staff only area sticker
 • Edrychwch ar luniau o sut rydym yn cadw pellter cymdeithasol ar drenau

  • Social distancing on board a Transport for Wales train service
  • Social distancing on board a Transport for Wales train service
  • Social distancing on board a Transport for Wales train service

 

Cadw pellter cymdeithasol ar drenau:

Social distancing

 • Dylech ddewis sedd sy’n cadw pellter cymdeithasol.  
 • Mae’n rhaid i gwsmeriaid sy’n eistedd gadw 2 fetr oddi wrth bobl eraill i bob cyfeiriad er mwyn cadw pellter cymdeithasol.  
 • Dylech osgoi wynebu teithwyr eraill   
 • Ni chaniateir sefyll (oni bai i fynd ar y trên neu ddod oddi arno)  
 • Mae hysbysiadau yn dweud wrth bobl am beidio â sefyll yn cael eu dangos yn y mannau lle mae cwsmeriaid yn sefyll fel arfer, fel ger y drysau, er mwyn annog teithwyr i gadw pellter cymdeithasol.