Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu. Gallwch gysylltu â ni ar y ffôn, drwy e-bost, twitter neu drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffôn

Gallwch ein ffonio ni ar 0333 3211 202.

Rydyn ni'n agored rhwng 0800 a 2000 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 1100 a 2000 ar ddydd Sul.

Os yw'n well gennych chi siarad gyda ni yn Gymraeg, ffoniwch 0333 3211 202 a dewiswch opsiwn 1.

Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

E-bost

Tweet to @tfwrail

Gallwch anfon e-bost atom: customer.relations@tfwrail.wales

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

Post
Gallwch anfon llythyr atom:

Cysylltiadau Cwsmeriaid
Trafnidiaeth Cymru
Gwasanaethau Rheilffyrdd
Tŷ’r Santes Fair 
47 Heol Penarth
Caerdydd
CF10 5DJ

Mae ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn gwneud eu gorau glas i ymateb i bob gohebiaeth cyn gynted â phosib.  Rydym ni ar hyn o bryd yn ymateb i ohebiaeth a ddaeth i law rhwng Ionawr 10fed 2020 a Ionawr 20fed 2020.

Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu.
Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.


Defnyddiwch un o’r ffurflenni hyn os hoffech wneud un o’r canlynol:

Sylwer

Os ydych chi eisiau gwneud cais am gerdyn teithio rhatach (cerdyn bws), neu’ch bod chi wedi gwneud cais am un ac eisiau cael yr wybodaeth ddiweddaraf am eich cais, cysylltwch â'r ddesg gymorth yn travelcards@tfw.wales neu ffonio 0300 303 4240.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwchyma: https://tfw.wales/cy/cerdyntei thio.

Cysylltu â Ni

Os ydych yn dymuno cyflwyno cwyn, defnyddiwch ein ffurflen gwyno.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am ad-daliad, defnyddiwch ein ffurflen Ad-daliad am Oedi

Eich Manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Eich enw
Cyfeiriad

 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}