Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

TEITHIO I BORTMEIRION AR DRÊN.

Adeiladwyd y pentref hyfryd, sydd wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru, gan Syr Clough Williams-Ellis rhwng 1925 a 1975. Gallwch gerdded o orsaf Minffordd i’r pentref. 

Mae’r pentref ym Mhenrhyndeudraeth, ar aber Afon Dwyryd, ac mae wedi’i ysbrydoli gan bensaernïaeth Eidalaidd.

 

TRENAU I ORSAF MINFFORDD:

 

PETHAU Y MAE’N RHAID EU GWELD YM MHORTMEIRION:

  • Y Piazza Canolog - roedd Syr Clough Williams-Ellis, sef pensaer Portmeirion, yn amgylcheddwr brwd ac roedd eisiau creu pentref preifat prydferth, a dyma’n union yw'r Piazza Canolog. Gyda’r tai sydd wedi’u hysbrydoli gan y Riviera a gardd addurnol, mae’n lle gwych i dynnu lluniau godidog neu i ymlacio a gwerthfawrogi beth sydd o’ch cwmpas
  • Gwesty Portmeirion - agorwyd yn 1926 ac mae ganddo olygfeydd gwych o Aber Afon Dwyryd. Hefyd mae bwyty bwyd cain, bar, teras a llawer o lolfeydd sydd wedi’u haddurno yn steil Syr Clough Williams-Ellis.
  • Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri - Beth am deithio ar y trên stêm i ganol Eryri. Neu ewch ar daith fer sy’n llawn golygfeydd i Borthmadog a pharhau i’r gogledd i Gaernarfon ar Reilffordd Eryri.

 

PENWYTHNOS YM MHORTMEIRION

Gallwch aros yng Nghastell Deudraeth sydd ar gyrion y pentref yn ystad Portmeirion. Yn wreiddiol, roedd y plasty’n gartref i Aelod Seneddol Fictoraidd. Ers hynny, mae wedi’i adnewyddu a’i droi’n westy sy’n llawn steil. Yna, ewch am dro i’r pentref i geisio dod o hyd i’r holl ardaloedd lle cafodd y gyfres deledu ‘The Prisoner’ ei ffilmio ac i werthfawrogi’r saernïaeth anhygoel.

Cofiwch brynu Crochenwaith Portmeirion yn ystod eich ymweliad hefyd. Roedd Susan, merch Williams-Ellis yn gwerthu ei gwaith serameg ym Mhortmeirion pan gymerodd yr awenau mewn crochendy yn Stoke-on-Trent a’i enwi ar ôl y pentref. Os byddwch yn ymweld â Phortmeirion ym mis Rhagfyr, cewch fwynhau eu Gŵyl Fwyd a Chrefftau a dathlu cynnyrch a busnesau Cymreig. Hefyd, cewch fwynhau cerddoriaeth fyw, arddangosfeydd coginio, gweithdai a Groto Nadolig Hudol sy’n rhoi adloniant Nadoligaidd.

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!