Mynd ymlaen i’r prif gynnwys

Weithiau, bydd angen i ni gau rhannau o'n rhwydwaith fel y gall Network Rail wneud Gwaith cynnal a chadw cyffredinol neu waith i uwchraddio'r traciau a'r signalau. 

Pan fydd hyd yn digwydd, bydd angen i wneud newidiadau i'n hamserlen reolaidd.  Mae hyn weithiau'n golygu llai o drenau ac amseroedd teithio hirach.  Neu efallai y bydd angen i ni ddefnyddio gwasanaeth bws yn lle trên.  Gallwch ddefnyddio'n cynllunydd teithiau ar-lein neu ap i weld a oes gwaith peirianyddol yn effeithio ar eich taith.

Yn anffodus, chewch chi ddim dod â chŵn - heblaw cŵn tywys neu gŵn gwaith eraill - beiciau, pramiau a bagiau mawr ar y bysys a fydd yn cael eu defnyddio yn lle'r trenau. 


Wythnos yn dechrau 27 Hydref

Amwythig – Caer: o 00:20 ddydd Sul 28 Hydref i 05:30 ddydd Llun 29 Hydref, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Amwythig a Chaer.

Machynlleth ac Aberystwyth: o 00:15 ddydd Sul 28 Hydref i 03:50 ddydd Llun 29 Hydref, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Machynlleth ac Aberystwyth.

Llandrindod a Llanwrtyd: o 22:00 ddydd Gwener 26 Hydref i 05:30 ddydd Llun 29 Hydref, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Llandrindod a Llanwrtyd.

Birmingham New Street – Birmingham International: o 22:00 ddydd Gwener 26 Hydref i 05:30 ddydd Llun 29 Hydref, ni fydd gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg rhwng Birmingham New Street a Birmingham International. Caiff teithwyr eu cynghori i ddefnyddio gwasanaethau gweithredwr arall.
 

Wythnos yn dechrau 3 Tachwedd

Machynlleth ac Aberystwyth: o 00:15 ddydd Sadwrn 3 Tachwedd i 04:50 ddydd Llun 5 Tachwedd, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Machynlleth ac Aberystwyth.

Wythnos yn dechrau 10 Tachwedd

Caerdydd Canolog – Rhymni: o 00:15 ddydd Sul 11 Tachwedd i 12:20 ddydd Sul 11 Tachwedd, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Caerdydd Canolog a Rhymni.
 

Wythnos yn dechrau 17 Tachwedd

Bangor – Caergybi: o 02:15 ddydd Sadwrn 17 Tachwedd i 04:35 ddydd Llun 19 Tachwedd, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Bangor a Chaergybi.

Abertawe – Caerfyrddin / Pantyffynnon: o 00:35 ddydd Sul 18 Tachwedd i 03:20 ddydd Llun 19 Tachwedd, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Abertawe a Chaerfyrddin a rhwng Abertawe a Phantyffynnon.
 

Wythnos yn dechrau 24 Tachwedd

Abertawe – Llanelli / Caerfyrddin: o 00:30 ddydd Sul 25 Tachwedd i 03:20 ddydd Llun 26 Tachwedd, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Abertawe a Llanelli / Caerfyrddin.

Bangor – Caergybi: o 23:15 ddydd Sadwrn 24 Tachwedd i 04:25 ddydd Llun 26 Tachwedd, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Bangor a Chaergybi.

Caerdydd Canolog – Tref Glynebwy: o 00:45 ddydd Sul 25 Tachwedd i 13:45 ddydd Sul 25 Tachwedd, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Caerdydd Canolog a Thref Glynebwy.
 

Wythnos yn dechrau 1 Rhagfyr

Abertawe – Llanelli / Caerfyrddin: o 00:30 ddydd Sul 2 Rhagfyr i 03:20 ddydd Llun 3 Rhagfyr, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Abertawe a Llanelli / Caerfyrddin.

Caerdydd Canolog – Y Barri / Pen-y-bont ar Ogwr: o 00:25 ddydd Sul 2 Rhagfyr i 09:25 ddydd Sul 2 Rhagfyr, bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle’r trenau rhwng Caerdydd Canolog a’r Barri / Ynys y Barri / Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Wythnos yn dechrau 8 Rhagfyr

Dim gwaith peirianneg o bwys i’w nodi
 

Wythnos yn dechrau 15 Rhagfyr

Dim gwaith peirianneg o bwys i’w nodi

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}