Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Tocyn trên a llong ar y cyd ydi RheilHwylio – mae’n berffaith ar gyfer crwydro Iwerddon.

Gallwch deithio o unrhyw un o orsafoedd trên Trafnidiaeth Cymru i Gaergybi a dal llong Irish Ferries neu Stenaline o’r fan honno.

Cofiwch y bydd swyddogion mewnfudo yng Ngweriniaeth Iwerddon yn gofyn i deithwyr o Brydain Fawr am dystiolaeth eu bod wedi cael canlyniad negyddol yn dilyn prawf PCR Covid-19.

Mae'n bosib y bydd y rheini heb ganlyniad dilys yn cyflawni trosedd. Am fanylion ac eithriadau, ewch i


Rhagor o wybodaeth

Cyfyngiadau teithio rhwng Prydain a Gweriniaeth Iwerddon
 

Mae Llywodraeth Iwerddon wedi ymestyn gwaharddiad teithio ar yr holl deithwyr fferi sy’n cyrraedd o Brydain i Weriniaeth Iwerddon. Dim ond gweithwyr cadwyn gyflenwi hanfodol sydd â phrawf swyddogol o’r statws hwnnw, y rheini sy’n teithio mewn cerbydau sydd wedi’u cofrestru yn Iwerddon neu deithwyr ar droed sy’n gallu dangos prawf eu bod yn preswylio yn Iwerddon (ee, cyfrif banc, bil cyfleustodau, trwydded deledu) yn eu henw, y gellir eu cymeradwyo ar gyfer teithio. Gall prawf preswylio fod yn ddigidol. Os nad ydych yn gallu bodloni’r meini prawf hyn, peidiwch â dod i borthladdoedd Caergybi nac Abergwaun yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd ni chaniateir i chi deithio.


Rhagor o wybodaeth

 

Sut i archebu:

  • Gallwch archebu ar-lein;
  • dros y ffôn ar 0333 321 1202 (8am tan 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn neu 9am tan 5pm ar ddyddiau Sul); neu
  • yn un o’n swyddfeydd tocynnau

 

Rhagor o Wybodaeth: