Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Mae’r rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn talu’n llawn am eu tocynnau trên cyn dod ar y trên heb unrhyw drafferth.

Ond mae lleiafrif bach yn dangos bwriad i osgoi talu am docyn trên ar draul y mwyafrif llethol o bobl sy’n defnyddio trenau ac yn cadw at y gyfraith.

Mae manylion cyfleusterau prynu tocynnau, gan gynnwys oriau agor y swyddfa docynnau a pheiriannau gwerthu tocynnau ar gael ar wefan National Rail. Os yw pobl yn osgoi talu am docyn yn fwriadol, mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd hyn o ddifri, a bydd yn defnyddio holl rychwant y gyfraith i erlyn y sawl sy’n osgoi talu’n fwriadol neu’n osgoi’n gyson. Mae hyn yn golygu dirwyon posib o hyd at £1000 a chofnod troseddol. Mae ein Polisi Diogelu Refeniw ar gael yma