Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Lowest Available Fares Byddwn bob amser yn cynnig y Pris Rhataf Posib i chi pan fyddwch yn prynu tocynnau drwy ein gwefan, ar yr ap, yn ein swyddfeydd tocynnau neu ar ein peiriannau gwerthu tocynnau.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth gywir, amserol a chyfredol i chi am y prisiau pan fyddwch chi’n prynu i’ch helpu i ddod o hyd i’n prisiau rhataf.

Os byddwch chi’n dod i wybod y gallech chi fod wedi prynu tocyn rhatach am yr un siwrne, bydd gennych chi hawl i gael ad-daliad am y gwahaniaeth rhwng y prisiau cyn pen 28 diwrnod i ddyddiad y daith ar eich tocyn. Cysylltwch â’n hadran Cysylltiadau Cwsmeriaid ni drwy anfon e-bost neu ffurflen ar y we gan nodi’r wybodaeth berthnasol.